Om Tomjo Produkter AB

 

Tomjo Produkter AB i Smålandsstenar har sedans början 2006 förmedlat och hjälpt tillverkningsindustrin med förbrukningsartiklar som skapar en högre säkerhet i produktion och lager.

Vi är en samarbetspartner som sticker ut i mängden, med vårt breda sortiment av detekterbara och färgkodade livsmedelssäkerhetsprodukter, packmaterial och hygiensäkerhetsprodukter. Vår erfarenhet och kunskap har utökat våra kunders känsla av trygghet och säkerhet i deras arbete och produktionsmiljö.

Vi har bland annat tagit fram egna produkter som fyller ett tomrum på marknaden som är både kostnadsbesparande och ger en mer ergonomisk och säker arbetsmiljö!

Vår närhet till er som samarbetspartner ger en hög nivå av personlig service och trygghet.