Köpevillkor

Företagsinformation:
Tomjo Produkter AB
Organisationsnummer: 556877-9127
DALSGATAN 16
333 30 Smålandsstenar
tomjo.se

 

Priser och betalning
Priserna anges i svenska kronor (SEK) och redovisas exklusive moms. Hos oss kan du välja mellan följande betalningsalternativ:
-Fakturabetalning
-Kortbetalning (DIBS)

Mer information och villkor om betalning finns avsnitt §5. Betalning i köpevillkoren.

 

Leveranstid
Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning i samarbete med logistikpartners. Tomjo Produkter AB skickar beställningar under helgfria vardagar.
Företagspaket levereras direkt till företag inom 1–3 helgfria vardagar i samarbete med DHL eller annan transportör.

 

Reklamation

Näringsidkare skall påtala eventuella fel i en produkt inom 10 dagar från leverans. Mer information och villkor om reklamationer finns under avsnitt §9. Reklamation och garanti i köpevillkoren.

 

Returer
Vid retur av produkter eller material till Tomjo Produkter AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Vi rekommenderar att du förpackar produkter på samma sätt som när de levererades till dig och att du använder ett spårbart fraktsätt vid returen.
Mer information och villkor om returer finns under avsnitt §10. Returer i köpevillkoren.
 

Säkerhet
Vi kommer säkerställa att uppgifter som lämnas eller data som överförs i samband med köp eller besök hos oss behandlas på ett säkert sätt. Därför samarbetar vi bara med seriösa betalningspartners för att skydda dig som kund. När du handlar något hos oss kommer dina uppgifter lagras och behandlas i digitalt format. Vi ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas på ett säkert sätt i enighet med personuppgiftslagen.

E-avtalet Köpinformation - Versionsnummer: 302-69-339


Fullständiga köpevillkor från Tomjo Produkter AB
Detta avtal gäller från och med 2018-01-01

 

Innehållsförteckning
§1. Allmänt
§2. Beställning
§3. Priser och avgifter
§4. Produkter och sortiment
§5. Betalning
§6. Fullgörande
§7. Leverans
§8. Ångerrätt och återköp
§9. Reklamation och garanti
§10. Returer
§11. Förbehåll
§12. Ansvarsbefrielse
§13. Personuppgifter och sekretess
§14. Övrigt

 

§1. Allmänt

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller i den mån Tomjo Produkter och kunden inte skriftligt avtalat om annat.
 

§2. Beställning
Hos Tomjo Produkter AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Tomjo Produkter AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Genomför köp" i kassan (steg 1 av 1). Genom att klicka på knappen "Genomför köp" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Tomjo Produkter AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Tack för din order hos Tomjo Produkter AB!" till den e-postadress som du angav när du beställde. Tomjo Produkter AB erbjuder även kunder att göra beställning på telefon: 0371-33037 eller via e-post till: order@tomjo.se.

 

§3. Priser och avgifter
Priser anges i svenska kronor (SEK) och redovisas exklusive mervärdesskatt (moms). Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Vid order understigande 3000kr tillkommer en orderavgift för frakt och hantering på 200kr, alternativt 75kr om kund väljer att hämta/boka frakt själv. Vi förbehåller oss rätten att använda oss av en högre fraktfri gräns vid kundspecifika produkter som är anskaffade och/eller tillverkade för kunds räkning. Normalt skickas fakturor elektroniskt men för de kunder som vill ha pappersfaktura tar vi ut en fakturaavgift på 75kr ur miljöhänsyn.

 

Pall

Vid beställningar som kräver leverans på pall under godset tillkommer normalt en kostnad för denna. EUR-pallar kan även kvitteras via pallpool om kunden har avtal med DHL eller Schenker, kund behöver då uppge sitt kundnummer för pallpool till Tomjo Produkter. Annat upplägg kan eventuellt ordnas vid specifikt avtal med Tomjo Produkter.

 

Erbjudanden
Erbjudande och kampanjer som marknadsförs på tomjo.se gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

 

§4. Produkter och sortiment
Alla produkter som erbjuds på tomjo.se uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

 

§5. Betalning

Priser och Betalningsvillkor

Pris och prisjusteringar

Priset framgår av säljarens för var tid gällande, officiella prislista. Vid eventuella prisförändringar gäller leveransdagens priser, oaktat om ett pris tidigare angivits i en orderbekräftelse. Inträffar före leverans prishöjning, valutaförändring, skattehöjning eller annan händelse utanför säljarens kontroll, äger säljaren rätt att höja priset i motsvarande mån, varvid köparen alltjämt är bunden vid köpet.

Betalningsvillkor

Om ej annat överenskommits, skall betalning erläggas senast inom tjugo (20) dagar från dagen för fakturans utställande. Vid försenad betalning skall köparen erlägga dröjsmålsränta from förfallodagen efter en procentsats på åtta (8) procentenheter. Förorsakar köparens dröjsmål med betalningen säljarens kostnad i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust, eller uppkommer andra kostnader såsom betalningspåminnelser mm, skall köparen ersätta dessa kostnader. Vid köptillfället görs sedvanlig kreditprövning som i vissa fall kan innebära att en kreditupplysning tas på kunden. Vid betalning mot faktura kommer kundens uppgifter lagras och hanteras i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll.

Kortbetalning med DIBS
Tomjo Produkter AB kan erbjuda kortbetalning via vår betalningspartner DIBS som är auktoriserad med PCI DSS certifiering. Dina kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form. Kortet debiteras när du som kund genomfört din beställning, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

-VISA
-MasterCard

 

§6. Fullgörande
Tomjo Produkter AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Genomför köp" i kassan. Tomjo Produkter AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

 

§7. Leverans
Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning i samarbete med logistikpartners. Tomjo Produkter AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Fraktkostnad:
Tomjo Produkter AB erbjuder fraktfri leverans om värdet på beställda produkter överstiger 3000 kr exklusive moms.

En orderkostnad på 200 kr tillkommer vid varje beställning med ett sammanlagt ordervärde som understiger 3000 kronor, önskar kund boka frakt / hämta själv blir det istället en orderkostnad på 75kr. Vi förbehåller oss rätten att använda oss av en högre fraktfri gräns vid kundspecifika produkter som är anskaffade och/eller tillverkade för kunds räkning.
Leveransdag och försening

Anges leveransdag inom viss tidsperiod, bör den räknas från den dag avtalet slöts. Kan inte tillverkaren hålla avtalad tidpunkt för leverans, skall köparen omgående underrättas om detta.  Medför förseningen problem för köparen, kan det vara fråga om delleverans. Om de leveranstider som anges inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Tomjo Produkter AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Tomjo Produkter AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Företagspaket i samarbete med DHL (Standardfrakt)
Företagspaket levereras till företag inom 1–3 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Tomjo Produkter AB:s lager. Företagspaket levereras till dörren, 1 leveransförsök ingår. Vid ytterligare leveransförsök kan avgifter tillkomma, kontakta därför alltid DHL om du inte kan ta emot försändelsen på utsatt tid. Företagspaket som inte kunnat avlämnas återsänds till Tomjo Produkter AB.

Leveransförsening
Vid leveransförsening som överstiger 14 dagar kan du som kund häva detta avtal utan kostnad. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Tomjo Produkter AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Tomjo Produkter AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Tomjo Produkter AB står för transportrisken tills försändelsen har nått kunden.

 

§8 Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid mottagandet. Köparen skall skriftligen meddela säljaren brist eller fel i godset omedelbart efter köparen märkt, eller borde ha märkt, bristen eller felet, dock senast:

  • när det gäller fel eller brist som framgår av faktura, inom tio (10) dagar från mottagandet av fakturan.
  • när det gäller fel eller brist som iakttas vid okulärbesiktning, senast inom tio (10) dagar från leverans.
  • när det gäller saknat gods, senast inom tio (10) arbetsdagar från leverans.
  • när det gäller övriga fel och brister, senast inom tre (3) månader från leverans.

Transportskador skall köparen, förutom reklamation enligt ovan, också anmäla till fraktföraren genom anteckning på fraktsedeln. Detta skall, så vitt avser synliga skador, ske omedelbart och i övriga fall inom tio (10) dagar efter godsets mottagande. Om kvalitetsavvikelse kan konstateras eller kvaliteten ger anledning till misstanke om svårigheter vid användningen, får sådan användning inte påbörjas utan säljarens tillstånd. Om köparen upptäcker fel i kvaliteten under användningen, skall han omedelbart inhämta säljarens anvisningar. Köparen skall lämna tydliga uppgifter för godsets identifiering samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för säljarens behandling av reklamationen. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs vårda godset. Underlåter köparen att reklamera enligt de tider och anvisningar som anges ovan, är säljaren befriad från allt ansvar för felet eller bristen.
 

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: order@tomjo.se.

 

§9. Returer
Köparen har rätt att, mot en returavgift om 10% av ordervärdet, dock lägst 500 kr, returnera obrutna och oskadade förpackningar som ingår i Tomjos standardsortiment och som levererats från säljarens grossistlager. Retur ska ske inom 30 dagar från leverans skett. Returrätt gäller inte artiklar som är tillfälliga, utgående, anskaffade och/eller tillverkade för kunds räkning eller som ingår i vårt beställningssortiment. Avbokning av tillverknings order eller anskaffningsorder kan ej ske. Order debiteras enligt överenskommen prisuppgörelse. Kontakta vår orderservice för registrering av returorden. Vid retur av produkter eller material till Tomjo Produkter AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Tomjo Produkter AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Tomjo Produkter AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Tomjo Produkter AB är du ansvarig för att produkterna når Tomjo Produkter AB i oskadat skick. Tomjo Produkter AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:
Tomjo Produkter AB
DALSGATAN 16 
333 30 Smålandsstenar
Sverige

Återbetalningar
Tomjo Produkter AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

 

§11. Förbehåll

Återtagandeförbehåll
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Tomjo Produkter AB.

Hävningsförbehåll
Tomjo Produkter AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på tomjo.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Tomjo Produkter AB.

Ändringsförbehåll
Tomjo Produkter AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på tomjo.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Tomjo Produkter AB och kund.

Ansvarsförbehåll
Tomjo Produkter AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Tomjo Produkter AB:s verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag. Säljarens rättigheter vid köparens obestånd Om köparen försatts i konkurs, inställt sina betalningar eller i annat fall antas vara på obestånd, äger säljaren rätt att innehålla vidare leveranser, återta godset eller häva avtalet helt eller delvis. Säljaren äger också rätt att kräva godtagbar säkerhet för fortsatt fullgörande. Köparen skall anses vara på obestånd bl.a. om han dröjer mer än 30 dagar att betala förfallen faktura. Företagets rättigheter enligt denna paragraf bortfaller om köparen omedelbart vid anfordran ställer betryggande säkerhet.

Lag och tvistlösning

Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal. Tvist med anledning av avtalet skall avgöras i Sverige enligt gällande lag om skiljeförfarande. Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Jönköpings tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. Reglerna för förenklat skiljeförfarande skall tillämpas om inte målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter påkallar att ordinarie skiljedomsregler tillämpas på förfarandet. Partena skall dock inte vara förhindrade att vid allmän domstol väcka talan om betalning av förfallen fordran.

 

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Tomjo Produkter AB:s kontroll och som Tomjo Produkter AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Tomjo Produkter AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Tomjo Produkter AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar
Tomjo Produkter AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på tomjo.se.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Tomjo Produkter AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Tomjo Produkter AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Tomjo Produkter AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Tomjo Produkter AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Tomjo Produkter AB.

Reservation för leveransförsening utanför Tomjo Produkter AB:s kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Tomjo Produkter AB:s kontroll, skall inte Tomjo Produkter AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Tomjo Produkter AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Tomjo Produkter AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Tomjo Produkter AB (Org. 556877–9127)
DALSGATAN 16 
333 30 Smålandsstenar

Kunduppgifter som lagras:

-Företagsnamn
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Organisationsnummer
-Köphistorik hos Tomjo Produkter AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
-Marknadsföringspartner som anlitats av Tomjo Produkter AB i marknadsföringssyften.

Avregistrering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Tomjo Produkter AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Tomjo Produkter AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

 

§14. Övrigt

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på tomjo.se och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på tomjo.se, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Tomjo Produkter AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på tomjo.se, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Tomjo Produkter AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På tomjo.se används följande typer av cookiefiler: Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies. Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.